Wat?

Echografie is een beeldvormende techniek, waarmee bepaalde lichaamsstructuren zichtbaar worden gemaakt. We kunnen als het ware door de huid heen in het lichaam kijken. De meest bekende echo is natuurlijk wanneer zwangere vrouwen naar de gynaecoloog gaan en voor de eerste keer hun ongeboren baby kunnen zien.

Toepassing in de kinesitherapie

Echografie is een non-invasieve methode om diagnostische informatie te verkrijgen van het bewegingsapparaat. Dankzij deze beeldvormende techniek kunnen we de kwaliteit en letsels van spieren, pezen, zenuwen, kraakbeen, banden en slijmbeurzen evalueren.

Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig. Echografie binnen de kinesitherapie en sportartsenpraktijk is een nieuwe en veelbelovende discipline. Vooral in het buitenland wint deze vorm van onderzoek en opvolging snel aan belang.

Voordelen echo bij kinesitherapie

Ten eerste is echografie bedoeld om het diagnostisch proces te verbeteren en de vermoedens omtrent een lichamelijke klacht te bevestigen of te ontkennen. Je professioneel handelen verbetert wat resulteert in een beter zorgaanbod en dit komt ten goede van de gezondheid van de patiënt.

Ten tweede wordt echo ook therapeutisch gebruikt om de evolutie van de behandeling te evalueren. Wanneer het revalidatieproces niet verloopt volgens de normale evolutie kan echografisch nagekeken worden wat er structureel eventueel mis is. Echter niet enkel op structureel vlak maar tevens op functioneel (beweging) vlak wat de specialiteit is van de kinesitherapeut. Onder echo bewegingen laten maken toont ons soms de reden waarom het niet vlot verloopt. Meestal wordt een echo statisch gedaan echter bij kinesitherapie komt het functionele meer op de voorgrond wat natuurlijk een groot voordeel biedt. Daarbij vullen we het bilan aan met functionele tests die een completer zicht geven op de problematiek van de aangedane regio. Aan de hand van al deze bevindingen kunnen we onmiddellijk ons behandelplan bijsturen. Het is tijdsbesparend op alle vlakken.

Afspraken

Via website (afspraak maken) met vermelding echo en de lokalisatie van je klacht.