Zorgverleners

We zijn een groepspraktijk waar alle zorgverleners een evenwaardige positie bekleden. De coördinatie is in handen van Patrick Jochems. Regelmatig worden er teamvergaderingen gehouden. Hier worden niet alleen praktische zaken besproken maar ook besprekingen van het patiëntenbilan. Het doorgeven van gevolgde bijscholingen is een prioriteit voor ons zodanig dat ons team up to date blijft of evenzeer andere visies ontwikkelt op bepaalde aandoeningen.

Patiënten

We vinden het noodzakelijk dat wanneer een patiënt een therapeut toegewezen krijgt dit voor heel de behandelingsperiode geldt. Bij complexe problemen waarin een andere specialisatie nodig is wordt evenwel beroep gedaan op een andere therapeut.  Zo is het mogelijk om vanuit een beginbilan een evaluatie te maken na de reeks behandelingen door de therapeuten. Tijdens verlofperiodes wordt er vervanging voorzien door een collega. Deze collega wordt ingelicht over het desbetreffende dossier, dewelke hij steeds kan raadplegen.

Behandelingen

De eerste behandeling wordt gestart met administratieve gegevens en vervolgens bevraging en onderzoek. Hieruit wordt een behandelingsplan opgesteld die voortdurend aan de evolutie wordt aangepast. We vinden het belangrijk dat de patiënt actief meewerkt aan de therapie. Hiervoor krijgt hij/zij een oefenschema mee voor thuis.